Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

streetparade birgit fostervold.jpg

HJEM

Arendal Kulturforum inviterer til årsmøte 6 april klokken 18.00 i Bricolagen, Bankgården.

Se innkallingen her
Se årsmeldingen her
Se valgkomiteens innstilling her

Skjermbilde 2017-10-16 kl. 12.57.23.png

Innspill til den Kulturmeldingen?

Åpent møte 29. november kl 1230-1530 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med ny kulturmelding som etter planen skal behandles i Stortinget våren 2019. Den nye kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Meldingen skal favne bredt og ta opp temaene bibliotek, spill, film, kunstfeltene, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av bla. teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer og skal inneholde mål for framtidens nasjonale kulturpolitikk. Kulturdepartementet ber gjennom regionale møter om innspill fra kultursektoren på hva som er viktig å få frem i en ny kulturmelding.

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder er vertskap for innspillseminaret i Agder og inviterer til åpent møte 29. november kl 1230-1530 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Målgruppe er kulturinstitusjoner, kulturorganisasjoner, kommuner (politisk og administrativ deltakelse), frivillige kulturorganisasjoner og andre kulturaktører i Agder.

Korte innlegg
Det er anledning til å komme med korte, forhåndsinnmeldte innlegg (maks. 3 minutter), som meldes gjennom påmeldingsskjemaet innen 17. november. Vi oppfordrer til at innleggene bidrar med å belyse problemstillinger som Kulturdepartementet gjerne vil ha innspill om. Det er mulig å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet i etterkant av møtet.

Mer informasjon om arbeidet finner du på Regjeringens sider om meldingsarbeidet.


Program for dagen:
Kl. 12.30         Velkommen v/Anne Tone Hageland, Vest-Agder fylkeskommune
Kl. 12.40         Ny kulturmelding v/avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand,
                         Kulturdepartementet
Kl 13.00:          Innspill etter liste
Kl 15.20:          Avrunding av dagen v/ Hege Solli, Aust-Agder fylkeskommune.   
Kl 15.30:          Takk for i dag

Påmelding:
Benytt påmeldingsskjema.
Påmeldingsfrist er 17. november.
 
Ved spørsmål; ta kontakt med Anne Tone Hageland, kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune, e-post aha@vaf.no eller Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune, e-post hege.solli@austagderfk.no
 

Tid: Onsdag 16. august kl 0900-1400. Hagefest fra kl 1900. 
Sted for kulturseminar: Arendal gamle Rådhus, Rådhusgaten 10 – Festiviteten. 
Sted for hagefest: Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik. 
Påmeldingsfrist: 7. august – påmeldingslenke til både seminar og hagefest: 

https://austagderfk.pameldingssystem.no/kunst-som-sosial-praksis-2017

Festspillene i Bergen, Kilden Dialog fra Kristiansand og Henie Onstad kunstsenter i Bærum vil gi sine perspektiver og refleksjoner omkring sosialt orienterte kunstpraksiser i egen institusjon. Liwaa Yazi fra Syria har etablert seg i Europa, og retter et søkelys på om de europeiske kunstsystemene har evne til å integrere kunstnerskap med annet opphav enn de nasjonale. Denne tematikken illustreres videre i arbeidet til Natasja van’t Westende, direktør for den hollandske biennalen Dancing on the Edge. Vi får også en presentasjon av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden», en av satsingene i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017. 

For første gang møtes direktørene ved de nasjonale kulturrådene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under Arendalsuka. Gjennom en panelsamtale drøfter de hvordan kulturmyndighetene i de nordiske land legger til rette for fremvekst av nye plattformer for formidling og samarbeid tilpasset det sosiale aspektet. Panelsamtalen ledes av Benny Marcel, direktør for Nordisk kulturfond.

POGRAM:

08.30 – 09.00
Kaffe/te Registrering av påmeldte 

09.00 – 09.20
Velkommen og innledning om dagens tema


Kunst som sosial drivkraft i kunstinstitusjoner

09.20 – 09.50
Utopia Bærum: Tone Hansen, Henie Onstad kunstsenter 

09.50 – 10.20
Kilden Dialog: Marie Teresie Sørensen, Kilden Teater- og Konserthus 

10.20 – 10.40 Pause 


Kunst som sosial drivkraft for festivaler

10.40 – 11.10
Anders Beyer, Festspillene i Bergen: Sosial tilnærming som differensiering 

11.10 – 11.40
Natasja van‘t Westende Festival Holland: Dancing on the Edge 

11.40 – 12.20 Pause -  Lunsj ordner deltakere av seminaret selv ute 


Inkluderende kulturliv i Norden og Europa

12.20 – 12.40
Liwaa Yazi - Er europeisk kulturliv organisert for integrasjon av kunstnerskap? 

12.50 – 13.40
Silje Eikemo Sande, Norsk kulturråd, Kunst som sosial drivkraft i et nordisk perspektiv 


Panelsamtale
Hvordan møter kulturmyndighetene i de nordiske land denne utviklingen? Hvordan er kunstens rolle og innretning i utviklingen av sosial deltakelse?

  • Kristin Danielsen, direktør Norsk Kulturråd, 
  • Jesper Hermansen, direktør Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark, 
  • Staffan Forssell, direktør Statens Kulturråd i Sverige, 
  • Minna Sirnö, direktør Centret för Konstfrämjande i Finland, 
  • Benny Marcel, direktør Nordisk Kulturfond , modererer samtalen

13.40-13.45 Avslutning 

Velkommen til hagefest og konsert kl 19.00! 

Foto: aBlikk

Foto: aBlikk

Som gode verter ønsker vi også i år at innledere og seminardeltakere møter hverandre, tilreisende og folk i Arendal innenfor et åpent festarrangement. Seminarets naboskapskonsert vil i år skje i Sperreviga og tilrettelegges i samarbeid med Arendal Kulturforum. Arrangementet er åpent fra kl 19 og konserten starter opp kl 20.

Camilla Susann og Lars Andreas Haug utgjør duoen Messing with Voice.
«Urkraft, kontroll og glaskap! Lyder som har overraskende mye å fortelle!», er en av karakteristikkene som har blitt gitt om duoen. De samspiller på tvers av sjangre og musikalske uttrykk der Lars Andreas spiller på messing og Camilla synger. 
Adresse: Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik 

Arrangører:  Arrangører og vertskap er Arendal Kommune, Arendal Kulturforum, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk Informasjonskontor, og Mimeta – senter for kultur og utvikling. Det er tredje år på rad at kulturseminaret arrangeres under Arendalsuka.   Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har innledere fra de nordiske landene, Syria og Nederland. Programmet gjennomføres på norsk, skandinavisk og engelsk.

Arrangører: Arrangører og vertskap er Arendal Kommune, Arendal Kulturforum, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk Informasjonskontor, og Mimeta – senter for kultur og utvikling. Det er tredje år på rad at kulturseminaret arrangeres under Arendalsuka. 

Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har innledere fra de nordiske landene, Syria og Nederland. Programmet gjennomføres på norsk, skandinavisk og engelsk.


Repr. i Arendal Kulturforum etter årsmøtet 10/3

Styret:

Ole A. Bachke (2017-18)

Lisbeth Iversen (2017-18)

Bjørn Fiskvatn (2017-18)

Ine Larsen (2017-18)

Benjamin Pyke-Lindtveit (2017-18)

Kunalaln Kanagaratnam (2017-18)

Simen Svanevik Bendiksen (2017-18)

Ingrid Narjord Dose (2017-18)

Karitha Indine Kjeldsen (2016-17)

Kristina Jørgensen "016-17)

Birte Runde (2016-17)

Cato Litangen (2016-17)

Anne Dalen (2016-17)

Mats Aronsen (2016-17)

 

Valgkomité (2017-18):

Yvonne Hiis

Bård Torsteinsen

Kristine Norberg

 

Revisor (2017-18):

Anders Skog

INDIETown - Nytt og nyttig i byen

Hei, er du by-gründer eller sentrums-entusiast, møt opp førstkommende onsdag 16. november klokken 19.00 i Kirkens bymisjonslokaler på Torvet i 1.etg. 

Salg av mat og drikke

Om møtet:
Fra 11 til 15. mai i 2017 blir det byutviklingsdager i Arendal sentrum. Blant mye annet skal det arrangeres en markedsmesse – hvor vi ønsker å samle alle dem som har nye varer og tjenester som er egnet for omsetning i byen – og alle dem som kan levere varer eller tjenester til dem som vil omsette sine ting i byen.

Den 16. november kl. 19.00 – under gründeruka (http://www.uka46.no)  -  inviteterer vi by-gründere og sentrums-entusiaster som har lyst til å være med å arbeide for byutviklingsdagene i mai.  

Hensikten med IndieTown er å presentere nye trender i bylivet – på bred basis – og med små-skala i fokus. Street-food brer om seg i all verdens bygater, på sykkel, motoriserte trehjulinger eller restaurerte varebiler. Bondens marked er et slikt arrangement hvor nye aktører har funnet et rom for handel. Pop-up butikker og midlertidige gallerier, delte butikkarealer, sosiale samvirker, nye betalingsløsninger, urbant hagebruk, delingsbransjer og nettløsninger, kunstutøvelse i butikk-lokaler og tema-markeder vinner nytt land. Nabo-leveranser er også typisk trekk. Restauranten baker brød til kolonialen next door. Til grunn for IndieTown ligger altså nye konturer av et bysamfunn. Det finnes strukturer av folk, næringer og teknologi som understøtter en utvikling der forskjellighet og egenart gis større muligheter. Vi ønsker at IndieTown skal ha form av messe og marked, det skal både være en markeds- og kunnskapsplass. 

Du er altså hjertelig velkommen klokken 19.00 førstkommende onsdag!

Send gjerne invitasjonen videre til folk du mener vil ha moro av å være med!

Arrangører:

Arendal kommune, (DOGA-prosjektet Levende lokaler), Arendal By, Etablerersenteret Arendal Kulturforum

http://www.uka46.no/onsdag/indietown-nytt-nyttig-byen/

http://www.grunderweb.no/kurskalender/

http://www.grunderweb.no/kurs/indietown-nytt-og-nyttig-for-byen-arendal/

 

Blir Arendal en Indie Town 11-13 mai 2017?

Byutviklingskonferansen under Bynatt skal avholdes den 11 mai i 2017. Arendal kommune diskuterer også at Bynatt i 2017 skal dekke flere arrangementer over flere dager - altså at vi også får program den 12 og 13 mai. Arendal Kulturforum har spilt inn ideen om å lage noe vi kan kalle IndieTown i denne helgen. Ideen er basert på erfaringene fra kommunens sentrumsarbeid, ByNatt-arrangementene, initiativet Indie-byen og det nasjonale design- og arkitektursenterets program (DOGA-programmet), som Arendal kommune har vært deltaker i siden lanseringen i våres.  Se her: 

Internasjonalt Kulturseminar under ArendalsukA

Om arrangementet

Seminaret utforsker måten nye kulturaktører arbeider på, og hvilken rolle kunsten og kultursektoren kan ha i den lokale samfunnsutviklingen. Seminaret vil presentere både nasjonale og internasjonale refleksjoner og erfaringer omkring kunstens sterke potensial som sosial drivkraft.

Utfyllende beskrivelse av arrangementet

Påmeldingsfrist: 
Fredag 5. august
Påmeldingslenke til seminar:
http://austagderfk.pameldingssystem.no/registration/86?tab=regform

Det serveres kaffe, te og frukt hele dagen samt enkel lunsj.

Hvordan kan kunst bidra til sosial vekst i lokalsamfunnet, og hva skjer når kunsten er fraværende? Hvordan interagerer kunsten med det offentlige – både i og utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonene? Hvordan kan kunst føre til økt deltakelse og medskapning, og være et virkemiddel i den offentlige debatten når kunsten flyttes ut i det offentlige rom? Hva er forholdet mellom kunstfeltenes innramming og sosialt orienterte prosesser? Hvilke faktorer er det som blir benyttet i forbindelse med kulturell aktivisme, og bryter dette med vår aksept for kunstens egenverdi?

I løpet av dagen tas det opp om dagens offentlige kulturforvaltning og finansieringsstruktur er tilpasset kulturpraksisen vi ser i både Norge og resten av verden. 

Om programmet: Programmet gjennomføres både på norsk og engelsk gjennom innlegg og modererte samtaler. Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har invitert innledere fra Nederland, Norge, Danmark, Syria, Sør-Afrika, Tunisia og Uganda.

Bekreftede foredragsholdere og samtalepartnere: 
Tone Hansen, rådsleder for Norsk kulturråd
Trude Schjelderup Iversen, kurator fra KORO – Kunst i offentlige rom
Benny Marcel, direktør for Nordisk kulturfond
Phillipp Dietachmair, programme manager fra European Cultural Foundation
Svein Harberg, leder Stortingets familie- og kulturkomite
Kristin Danielsen, biblioteksjef Deichmanske bibliotek/ny direktør Norsk kulturråd
Cecilie Willoch, avdelingsdirektør fra Kulturseksjonen i Utenriksdepartementet
Jan Jaap Knol, direktør i Dutch Cultural Participation Fund Peter Rorvik, festivalprodusent og leder for den panafrikanske organisasjonen Arterial network i Sør-Afrika
Faisal Kiwewa, festivalprodusent fra Uganda
Sofiane Ouissi, danser, produsent og kulturaktivist fra Tunisia Abdullah Alkafri, skuespiller, produsent og kulturaktivist fra Syria
Per Kvist, dekan for kunstfag ved Universitetet i Agder
Ellen Aslaksen, dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo
Harm-Christian Tolden, kommunaldirektør i Bergen kommune Mats Aronsen, daglig leder av Canal Street jazz– og bluesfestival i Arendal
Linda Sætra, kultursjef i Arendal kommune
Cato Litangen, daglig leder av Mimeta i Arendal
Hilde Lona, daglig leder av Nordisk informasjonskontor Sør-Norge
Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune

Kontaktperson:

Linda Sætra, Kultursjef, Arendal kommune, kulturenheten, 99578303, linda.saetra@arendal.kommune.no

Facebook:

www.facebook.com/events/967893366665215/

Kom på Gründerkafé i IndieByen under ByNatt 19 mai

Ta turen innom annen etasje på Ting Hai, møt lokale entreprenører med mer lyst til å lykkes enn frykt for å mislykkes! Vi åpner dørene klokken 16.00 med buffet for dem som vil ta middagen på byen. Klokken 16.45 introduserer vi de selvgjorte gründerne, som du kan få gode råd og erfaringer hos. Dette er folk hele Arendal skylder en stor takk for at de tør, står på og skaper liv i det lokale miljøet vårt.

 

Annonser dine arrangementer. Bruk denne lenken til Agderposten!

 

Fjorten kandidater meldte seg til styretjeneste

Styret i Arendal Kulturforum, 2016. Fra venstre bak: Ole Bachke,Rawad Ajameah, Mats Aronsen, Cato Litangen, nest bakerst fra venstre: Arne Kjeldsrud Mathisen, Alexander Fjelldal, Bjørn Fiskvatn, Forrerst fra venstre: Karitha Indine Kjeldsen, Rebekka Falck, Birte Runde, Anne Dalen, Kristina Jørgensen. Lisbeth Iversen og Daina Gaizauskaite er ikke med på bildet.

Styret i Arendal Kulturforum, 2016.
Fra venstre bak: Ole Bachke,Rawad Ajameah, Mats Aronsen, Cato Litangen, nest bakerst fra venstre: Arne Kjeldsrud Mathisen, Alexander Fjelldal, Bjørn Fiskvatn, Forrerst fra venstre: Karitha Indine Kjeldsen, Rebekka Falck, Birte Runde, Anne Dalen, Kristina Jørgensen. Lisbeth Iversen og Daina Gaizauskaite er ikke med på bildet.

Valgkomiteen hadde innstilt ti kandidater, men fikk spørsmål om kjønnsbalansen. Reaksjonen var at fire kvinner i salen umiddelbart meldt seg til tjeneste. Etter presentasjonsrundene var det åpenbart at alle de fjorten hadde et sterkt ønske om å være med i arbeidet for en ny lokal kulturpolitikk. Sektorens plass i samfunnsutviklingen, rollen til det uorganiserte kulturlivet, deltakelse og medborgerskap – er blant fanesakene. Da vedtektene ikke setter begrensning, var enden på visa at alle kandidatene ble valgt til stor applaus. Dette er Arendal Kulturforum sitt andre årsmøte, og det er tydelig at organisasjonens formål og arbeidsmåte fenger. Usedvanlig og fantastisk moro, sier de to initiativtakerne, Mats Aronsen og Cato Litangen. Begge ble gjenvalgt, men det er den langt yngre garden som dominerer styreplassene. 

Medlemmer av styret i Arendal Kulturforum, 2016: Alexander Fjelldal, Arne Kjeldsrud Mathisen, Birte Runde, Anne Dalen, Rawad Ajameah, Rebekka Falck, Karitha Indine Kjeldsen, Kristina Jørgensen, Ole A. Bachke, Lisbeth Iversen, Bjørn Fiskvatn, Daina Gaizauskaite, Mats Aronsen, Cato Litangen. 

INDIE-BYEN

Indie-shops er en fancy betegnelse på forretninger som ikke er tilknyttet nasjonale eller internasjonale kjeder. De drives simpelthen av eierne og det finansielle resultatet forblir hos eierne. Forretningen er hovedsakelig av to kategorier: De gamle som har seilt på egen kjøl i generasjoner, og de nye som tør satse på sine egne ideer. Mange av disse forretningene tilbyr mer enn det rene varesalget. De lager varen selv, de foredler varen, de tilbyr tilpasninger og montering av varen, de gjør reparasjoner av varetypen eller de er også leverandører til kundegrupper utenfor selve forretningslokalet. I faglitteraturen sies det at slike tjenester fører til at varene samproduseres med kundene, som er bra for innovasjonsevne og overlevelse.

Les mer om DOGA prosjektet

Les om Indiebyen her!

Er du interessert i prosjektet. Ta kontakt med oss her!

BYMYLDER

Kunstopplevelser i byen - Byopplevelser i kunsten:
Forbipasserende haster forbi. Noen kaster et blikk inn, men trekker det raskt til seg igjen – spesielt om det står en person i umiddelbar nærhet til sitt eget ansikt, kun adskilt med en vindusrute. Et vindu som vanligvis er mørkt og lukket. Noen haster da enda litt mer videre, men de fleste trekker på smilebåndet -og ler. Et annerledes og uventet møte. Andre stopper opp, kikker, lurer, observerer, smiler de også. Noen kommer til og med inn. ”Hva skjer her?”

 

Fremtidige Sjømannsskolen

FRA ASPLAN-VIAK

FRA ASPLAN-VIAK

Varsel om oppstart av områdeplan - Fløyheia, Sjømannskolen. Infomøte 15.06.2015, kl. 17.00 i Bystyresalen - frist for merknader 03.08.2015. 
"Sjømannsskolen har verneverdier og en historisk betydning som kan være verdt å ta vare på. Samtidig er en hovedproblemstilling at det antagelig vil være vanskelig å fylle Sjømannsskolen med den typen funksjoner som bygningsmassen egner seg best for; kontor, offentlige funksjoner, kultur." Tydelig oppfordring fra Asplan Viak til Kultursektoren i Arendal - og en klar anbefaling mht bruk anbefales Arendal kommune!

SLIK STARTET ARENDAL KULTURFORUM:

Hva kan bringe kulturen i Arendal framover?

Vi inviterer deg rett og slett til et møte og en samtale om kulturens plass og funksjon i vår region, - hva foregår, hva er våre ønsker og drømmer og hva kan bringe oss videre?

Bakgrunnen for initiativet er et ønske om å gjøre kultursektoren  i Arendal enda mer ”aktuell”, og at kulturens verdi om mulig befestes sterkere og dypere. Det er et initiativ som kan føre i flere retninger, eller som selvsagt bare kan renne ut i sanden. Men kanskje har du som oss tenkt en stund at noe kanskje kan gjøres for å bringe ting videre, løfte noe videre opp, eller koordinere og sammenfatte.

Vi har noen tanker om perspektiver og noen konkrete ideer om hvordan, - som overhode ikke er ferdig utviklet, og kanskje er de heller ikke relevante, slik du ser utfordringene fra ditt ståsted i kulturen i Arendal. Men dette er bl.a noe av det vi tenker:

  • Hvordan vi kan etablere en retning på arbeidet i sektoren, som er mer opptatt av folks deltakelse ?
  • Hvordan kan vi involvere folk i en annen grad enn nå – stimulere prosjekter med økt deltakelse fra ulike mennesker og bygge ned barrierene?
  • Bør vi - og evt. hvordan kan vi - organisere kulturen som stemme og kraft i det ordskiftet og de prosesser som skaper stedet vårt?

Dette var invitasjonsteksten til samlingsmøtet som ble avholdt den 23. februar i 2014 på No9. I møtet ble det etablert en interimgruppe som arbeidet frem forslag til vedteker for Arendal Kulturforum.

Den 30. april ble det avholdt stiftelsesmøte i Pakkhuset Galleri. (se dekningen i A-Blikk) Styftelsesmøtet valgte også Arendal Kulturforums styre.

Så nå er vi i gang - og vi håper du vil være med.

Meld deg inn her!

KULTURPOLITISK:

Arendal Kulturforums (AKF) hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Organisasjonen er stiftet som en medlemsforening. 

Interessert?
Registrer deg her:

Navn *
Navn

INSTAGRAM: Merk #arendalkf 

Vi har ikke noen billedbank ennå, men håper at dere vil la oss få bruke deres blinkskudd fra kulturlivet i Arendal. Om så, sender dere oss en melding om dette i skjemaet over. Vi tar kontakt. 

Du kan bruke #arendalkf som emneknagg på Instagram om du vil dele bilder. Vår profil er @arendalkf.


FRA KALENDEREN: