Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Svaberg 002_edited.jpg

ARRANGEMENTER

Seminar under Arendalsuka: Kunst som sosial drivkraft

C Litangen

Tid: Onsdag 16. august kl 0900-1400. Hagefest fra kl 1900. 
Sted for kulturseminar: Arendal gamle Rådhus, Rådhusgaten 10 – Festiviteten. 
Sted for hagefest: Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik. 
Påmeldingsfrist: 7. august – påmeldingslenke til både seminar og hagefest: 

https://austagderfk.pameldingssystem.no/kunst-som-sosial-praksis-2017

Festspillene i Bergen, Kilden Dialog fra Kristiansand og Henie Onstad kunstsenter i Bærum vil gi sine perspektiver og refleksjoner omkring sosialt orienterte kunstpraksiser i egen institusjon. Liwaa Yazi fra Syria har etablert seg i Europa, og retter et søkelys på om de europeiske kunstsystemene har evne til å integrere kunstnerskap med annet opphav enn de nasjonale. Denne tematikken illustreres videre i arbeidet til Natasja van’t Westende, direktør for den hollandske biennalen Dancing on the Edge. Vi får også en presentasjon av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden», en av satsingene i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017. 

For første gang møtes direktørene ved de nasjonale kulturrådene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under Arendalsuka. Gjennom en panelsamtale drøfter de hvordan kulturmyndighetene i de nordiske land legger til rette for fremvekst av nye plattformer for formidling og samarbeid tilpasset det sosiale aspektet. Panelsamtalen ledes av Benny Marcel, direktør for Nordisk kulturfond.

POGRAM:

08.30 – 09.00
Kaffe/te Registrering av påmeldte 

09.00 – 09.20
Velkommen og innledning om dagens tema


Kunst som sosial drivkraft i kunstinstitusjoner

09.20 – 09.50
Utopia Bærum: Tone Hansen, Henie Onstad kunstsenter 

09.50 – 10.20
Kilden Dialog: Marie Teresie Sørensen, Kilden Teater- og Konserthus 

10.20 – 10.40 Pause 


Kunst som sosial drivkraft for festivaler

10.40 – 11.10
Anders Beyer, Festspillene i Bergen: Sosial tilnærming som differensiering 

11.10 – 11.40
Natasja van‘t Westende Festival Holland: Dancing on the Edge 

11.40 – 12.20 Pause -  Lunsj ordner deltakere av seminaret selv ute 


Inkluderende kulturliv i Norden og Europa

12.20 – 12.40
Liwaa Yazi - Er europeisk kulturliv organisert for integrasjon av kunstnerskap? 

12.50 – 13.40
Silje Eikemo Sande, Norsk kulturråd, Kunst som sosial drivkraft i et nordisk perspektiv 


Panelsamtale
Hvordan møter kulturmyndighetene i de nordiske land denne utviklingen? Hvordan er kunstens rolle og innretning i utviklingen av sosial deltakelse?

  • Kristin Danielsen, direktør Norsk Kulturråd, 
  • Jesper Hermansen, direktør Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark, 
  • Staffan Forssell, direktør Statens Kulturråd i Sverige, 
  • Minna Sirnö, direktør Centret för Konstfrämjande i Finland, 
  • Benny Marcel, direktør Nordisk Kulturfond , modererer samtalen

13.40-13.45 Avslutning 

VELKOMMEN TIL HAGEFEST OG KONSERT KL 19.00! 

Foto: aBlikk

Foto: aBlikk

Som gode verter ønsker vi også i år at innledere og seminardeltakere møter hverandre, tilreisende og folk i Arendal innenfor et åpent festarrangement. Seminarets naboskapskonsert vil i år skje i Sperreviga og tilrettelegges i samarbeid med Arendal Kulturforum. Arrangementet er åpent fra kl 19 og konserten starter opp kl 20.

Camilla Susann og Lars Andreas Haug utgjør duoen Messing with Voice.
«Urkraft, kontroll og glaskap! Lyder som har overraskende mye å fortelle!», er en av karakteristikkene som har blitt gitt om duoen. De samspiller på tvers av sjangre og musikalske uttrykk der Lars Andreas spiller på messing og Camilla synger. 
Adresse: Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik

Arrangører: Arrangører og vertskap er Arendal Kommune, Arendal Kulturforum, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk Informasjonskontor, og Mimeta – senter for kultur og utvikling. Det er tredje år på rad at kulturseminaret arrangeres under Arendalsuka. Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har innledere fra de nordiske landene, Syria og Nederland. Programmet gjennomføres på norsk, skandinavisk og engelsk.

Fullpakket kulturseminar under Arendalsuka

C Litangen

Det er stor pågang til seminaret «Kunst som sosial drivkraft» under Arendalsuka. Arrangørene er stolte av å kunne invitere til et seminar med både foredrag og innspill fra ledende aktører i nasjonalt og internasjonalt kulturliv.

Arendal kulturforum, Mimeta, Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk informasjonskontor og Sørlandets Europakontor har gått sammen om å invitere til kulturseminaret «Kunst som sosial drivkraft» under Arendalsuka. 

I løpet av seminaret blir det reflektert rundt hvordan kunst kan bidra til sosial vekst i lokalsamfunnet, og hva som skjer når kunsten er fraværende. Seminaret ser også på hvordan kunst kan føre til økt deltakelse og medskapning og hva som hender når kunst flyttes ut i et offentlig rom. Seminaret har et internasjonalt tilsnitt, og foredragsholdere fra både Norge, Europa og Afrika bidrar med sin kunnskap og erfaringer.

- Vi vil få mange internasjonale eksempler på kunstens rolle i det offentlige rom, demokratiseringsprosesser og andre sosialt orienterte prosesser, sier leder for Mimeta, Cato Litangen, som forteller at kunstnere og kulturaktører fra både Tunisia, Syria og Uganda stiller til samtale på seminaret.

Videre forteller han at både Norsk kulturråd, Nordisk kulturfond og European Cultural Foundation medvirker i programmet.  Seminararrangørene er stolte over å ha fått dyktige innledere og foredragsholdere på plass, som:

Bård Folke Fredriksen, statssekretær fra Kulturdepartementet
Trude Schjelderup Iversen, kurator i KORO (Kunst i offentlige rom),  
Tone Hansen, leder i Norsk kulturråd
Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd
Svein Harberg, stortingspolitiker (H) og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget
Harm-Christian Tolden, kommunaldirektør i Bergen kommune,
Mats Aronsen, festivalleder i Canal Street
Benny Marcel, direktør i Nordisk kulturfond,
Philipp Dietachmair, programme manager European Cultural Foundation
Cecilie Willoch, avdelingsdirektør kulturseksjonen i UtenriksdepartementetJan Jaap Knol, direktør Dutch Cultural Participation Fund
Peter Rorvik, festivalprodusent og leder Arterial network
Faisal Kiwewa, festivalprodusent fra Uganda
Per Kvist, dekan for kunstfag Universitetet i Agder
Ellen Aslaksen, dekan Kunsthøgskolen i Oslo
Sofiane Ouissi, danser, produsent og kulturaktivist fra Tunisia
Abdullah Alkafri, skuespiller, produsent og kulturaktivist fra Syria

I forbindelse med kulturseminraet, åpnes også kunstinstallasjonen «The Pen is Mightier than the Sword» av Chris Swift, som er en hylles til Nelson Mandela på Teaterplassen dagen før kulturseminaret. Det arrangeres også hagefest etter kulturseminaret i Kolbjørnsvik.

--
For ytterligere informasjon, kontakt:
- Cato Litangen, daglig leder i Mimeta, mobil 40 64 80 83, e-post: cato.litangenATgmail.com
- Linda Sætra, kultursjef i Arendal kommune, mobil 995 78 303, e-post: linda.saetraATarendal.kommune.no
- Hilde Lona, daglig leder Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, e-post hilde.lonaATnordeninfo.no

ByMylder: Kunstopplevelser i byen – Byopplevelser i kunsten

C Litangen

Forbipasserende haster forbi. Noen kaster et blikk inn, men trekker det raskt til seg igjen – spesielt om det står en person i umiddelbar nærhet til sitt eget ansikt, kun adskilt med en vindusrute. Et vindu som vanligvis er mørkt og lukket. Noen haster da enda litt mer videre, men de fleste trekker på smilebåndet -og ler. Et annerledes og uventet møte. Andre stopper opp, kikker, lurer, observerer, smiler de også. Noen kommer til og med inn. ”Hva skjer her?”

Onsdag var vi fem scenekunstnere og musikere i Bankgården i Strandgata, for å sette i gang første arbeidsdag med å skape en forestilling ingen av oss vet hva inneholder enda, med mennesker som aldri har jobbet sammen i dette fellesskapet før, i et lokale få av oss noen gang har vært i. Og et lokale det neppe har vært produsert teater i noen gang tidligere. Det er første dag vi er sammen her, og om bare fire dager skal vi åpne dørene for publikum til ferdig forestilling. Hepp!

Vinduene er allerede åpne, det vil si, gardinene er trukket fra: Folk kan se inn mens vi jobber, mens vi ruller rundt på gulvet, improviserer, leker, lurer, utforsker og utveksler, og prøver å finne ut av hva og hvor vi skal med det hele. Målsettinga er å lage vintermagi, førjulseventyr, julestemning. For barn og barnefamilier, eller helst bare for hvem som helst som kunne tenke seg en annerledes byopplevelse en lørdag i førjulstida, en annerledes kunstopplevelse i et rom som ikke vanligvis assosieres med verken teater, musikk eller andre kulturytringer.

Det er ByMylder, og for anledningen: JuleMylder. Et kunstprosjekt som har som målsetting å skape mer profesjonell scenekunst i regionen, laget av skuespillere og musikere med lokal eller regional tilknytning og laget spesielt for barn og barnefamilier. Alltid i utvalgte ledige butikklokaler på gateplan i sentrum, med åpen prosess der forbipasserende kan kikke inn på det som foregår og der det hele, både produksjon og visning, skjer i løpet av kun tre utviklingsdager før forestilling på dag fire. Hvorfor?

Gjennom Glød Produksjoner brenner jeg for det jeg gjør, og med ByMylder ligger engasjementet på flere steder:

-       Jeg vil bidra til at Arendal spesielt og Agder generelt er en region det er mulig –og attraktivt- å bosette og etablere seg i, utvikle seg og virke som utøvende og skapende kunstner, gjennom å igangsette prosjekter som involverer ulike aktører med lokal/regional tilknytning, spesielt fra teater, dans og musikk.

-       Gjennom prosjekter som ByMylder ønsker jeg å bidra til å bygge bevissthet og identitet rundt byen vi bor i, få forbipasserende til å løfte blikket og skape lys, aktivitet og annerledes byopplevelser i utvalgte ledige butikklokaler på gateplan i bykjernen.

-       Det har vært en stor diskusjon fra kommunalt nivå, rundt etablering av produksjonslokaler for ulike sjangre og grupperinger: Jeg vil utforske det uforløste potensiale i de ubrukte butikklokalene som arenaer for nettopp kulturproduksjon og –visning, stedsspesifikt skapt på stedet, og med spesiell vekt på scenekunst og musikk.

-       Jeg vil være med å skape et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud spesielt for barn, ungdom og barnefamilier.

 

JuleMylder foregår gjennom tre perioder i førjulstida 2015:

25.-28.november, med forestillingen Grantreet: 28.11 kl 14 i Bankgården i Strandgata.

7.-10.desember, med forestillingen SNØ: 10.12 kl 18 på Torvet 3, nederst i Torvgata.

17.desember, forestillingen SNØ spilles 17.12 kl 18 i Bankgården i Strandgata.

Gratis inngang takket være Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal By AS. Velkommen!

Kristine Norberg

Glød Produksjoner