Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

fyret may elin aunli.jpg

Bli medlem!

KONTINGENTEN
Medlemskontingenten er satt til kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 400,- for organisasjoner, bedrifter og institusjoner. Personer under 20 år vil få gratis medlemskap.  


Medlem på 1-2-3!

  1. Fyll ut skjema under.
  2. Betal medlemkontingenten til vår konto i Arendal og Omegn Sparekasse: 2895 63 19856
  3. Merk innbetalingen med ditt navn.
Navn *
Navn
medlemskap *