Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

D2-Hovefestival_170393a.jpg

DEBATT & INNLEGG

Blir Arendal IndieTown i mai 2017?

C Litangen

I forbindelse med Byutviklingskonferansen og Bynatt i 2017 har Arendal Kulturforum spilt inn ideen om å lage noe vi kan kalle IndieTown. Hensikten er å presentere nye trender i bylivet – på bred basis – og med små-skala i fokus.

Read More

Sørlandismen

C Litangen

Sørlandet ble definert fordi noen mente at vi hadde nytte av dette i en tid da romantisering over landskap og folkesjel fremdeles var trendy i kulturliv og politikk. Dette skjedde i etterdønningene av nasjonalromantikkens tidsalder, da kunsten gikk hånd i hånd med politikken

Read More

Indie-byen er både Ingemann Ellingsen og Madam Mim.

C Litangen

Indie-shops er en fancy betegnelse på forretninger som ikke er tilknyttet nasjonale eller internasjonale kjeder. De drives simpelthen av eierne og det finansielle resultatet forblir hos eierne. Forretningen er hovedsakelig av to kategorier: De gamle som har seilt på egen kjøl i generasjoner, og de nye som tør satse på sine egne ideer

Read More

Gi kultur en nøkkelrolle i kommunens planarbeid!

C Litangen

Flere hundre kommuner har gitt kultur en nøkkelrolle i sitt planarbeid gjennom Agenda 21 for Kultur. Som sideordnet med økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn, skal kulturplanleggingen gi effekter for deltakelse,  medborgerskap og en utvikling som skaper bærekraftig lokalsamfunn. Programmet er utviklet og koordineres av verdens største organisasjon for byer og lokal administrasjon, UCLG

Read More

Hvordan kultur kan inngå i Agderregionens internasjonale satsing?

C Litangen

Hvordan kultur kan inngå i Agderregionens internasjonale satsing? Mimeta - senter for kultur og utvikling - skrev tidligere i år et høringsinnspill til Regionplan Agder 2020. Tema var kultur og hvordan kultur kan inngå i Agderregionens internasjonale satsing.  Høringsinnspillet gjengis her i sin helhet - da det innholder perspektiver til deling og diskusjon i kultursektoren.

Read More