Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Svaberg 018_edited.jpg

Foreningsnytt

Valgkomiteens innstilling for styrevalget 2018

C Litangen

Blir sittende, ikke på valg:
Ole Bachke
Kunalan Kanagaratnam
Simen S Bendiksen
Bjørn Fiskvatn

Stiller til valg for ny periode (2 år):
Anne Dalen
Karitha I Kjeldsen
Kristina Jørgensen, innstilles som leder
Mats Aronsen
Cato Litangen

Stiller til nyvalg (2 år):
Kristina Daland
Martin Woll Godal
Mirjam Raen Thomassen
Oda Engelbrektson
Yngve Knausgård

Så har vi jo erfart at benkeforslag kan inntreffe. Men dette tror vi uansett blir et flott og godt styre, dersom årsmøtet velger å følge valgkomiteens innstillinger.

Med hilsen
Yvonne, Bård og Kristine

 

Styremøte torsdag 8. mars kl. 17 i Bankgården.

C Litangen

Sak 08/18: Valg av møteleder og referent
Forslag til vedtak: Cato Litangen og Morten Wattø
Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 09/18: Godkjenning av innkallelse og dagsorden
Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 10/18: Godkjenning av protokoll fra 3. februar 2018 Se vedlegg
Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 11/18: Nyhetsbrev
Det ble på styremøtet 26 oktober avgjort at Arendal Kulturforum skal begynne å sende ut kvartalvise nyhetsbrev. Ine, Kristina og Morten meldte seg til å gjøre arbeidet med dette, men arbeidet har ennå ikke kommet i gang. Skal vi gjenoppta dette?
Vedtak: Ikke prioritert, men sekretariatet må være ansvarlig

Sak 12/18: Årsmøte
Organisering og arbeidsfordeling: Kristina, Mats og Cato (det formelle) gjennomfører.
Dato for årsmøte ble av vedtak 6. februar satt til 6. april 2018.

Vedtak: Årsmøtet avholded den 6 april 2018

Sak 13/18: Forsalg til datoer for styremøter 2018

8 mars

5 april

3 mai

7 juni

10 august

6 september

11 oktober

8 november

6 desember

Det vil være åpning for å innkalle til møter i tillegg ved behov.

Vedtak: Godkjent (som tentativ plan)

 

 

 

 

Sees!

Styremøte den 6 februar 2018

C Litangen

Sakslise:

Informasjonssaker:

Oppdatering på Folkeverkstedet, Lilandlokalet. Kristina informerer.

 

Sak 01/18: Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak: Cato Litangen og Morten Wattø

Godkjent

 

Sak 02/18: Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjent

Godkjent


Sak 03/18: Godkjenning av protokoll fra 26 oktober 2017

Forslag til vedtak: Godkjent

Godkjent


Sak 04/18: Nyhetsbrev

Det ble på styremøtet 26 oktober avgjort at Arendal Kulturforum skal begynne å sende ut kvartalvise nyhetsbrev. Ine, Kristina og Morten meldte seg til å gjøre arbeidet med dette, men arbeidet har ennå ikke kommet i gang.
Vedtak: Må se ift arbeidsmengde. Vi avventer

 

Sak 05/18: Årsmøte

Organisering og arbeidsfordeling. Avtale dato.

Forslag til vedtak: Årsmøtet avholden den 6. april 2018

Godkjent


Sak 06/18: By Natt

Bynatt vil i år arrangeres torsdag 26 april. Arendal Kulturforum har blitt bedt om å arrangere noe i den forbindelse.

Forslag til vedtak: Kulturforum deltar i forberedelsne, men har ikke konkrete innspill

Godkjent

 

Årsmelding 2016

C Litangen

Styret i Arendal Kulturforum har i 2016 bestått av 14 medlemmer, ingen har hatt funksjon som varamedlem. Styret konstituerte seg selv i styremøtet den 19. April 2016 – og har behandlet 34 saker.

Read More

Protokoll for styremøte 15. september 2016

C Litangen

Til stede:  1.     Rebekka Falck, 2.     Alexander Fjelldal (Forhindret), 3.     Arne Kjeldsrud Mathisen (Forhindret), 4.     Birte Runde, 5.     Anne Dalen (Forhindret), 6.     Rawad Ajameah (forhindret), 7.     Karitha Indine Kjeldsen, 8.     Kristina Jørgensen , 9.     Ole A. Bachke (Forhindret), 10.  Lisbeth Iversen (Forhindret), 11.  Bjørn Fiskvatn, 12.  Daina Gaizauskaite (Forhindret), 13.  Mats Aronsen, 14.  Cato Litangen

Read More

Årsmøtet i Arendal Kulturforum 2016

C Litangen

Årsmøte med fest ble arrangert i Bankgården den 2. april. fra klokken 18.00. (fest fra 19.30).
I kontingent inngikk i kuvertprisen på kr. 200,- Programmet var med
• Forfatterne Bård Nannestad og Birger Emanuelsen med fremføringer av sine Arendalskåserier.
• Rikholdig live musikkprogram + Åpen scene
• Bønnesuppe og velkomst.

ÅRSMØTEPAPIRER FINNER DU HER: