Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Teaterplassen 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Foreningsnytt

Innkalling til årsmøtet i Arendals Kulturforum:

C Litangen

Som avholdes den 6. april 2018 – kl. 18.00 ”Bricolagen” i Bankgården, Strandgaten 1 Arendal

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling: Godkjent

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Sak 3: Valg av Stemmetellere

Sak 4: Gjennomgang av årsberetning for 2017
Innstilling: Godkjennes

Sak 5: Gjennomgang av regnskap for 2017
Innstilling: Regnskap godkjennes og årets resultat tilføres egenkapital

Sak 6: Styrets forslag til budsjett for 2018
Innstilling: Godkjennes

Sak 7: Innsendte saker
Saker mottas innen 5. April klokken 16.00

Sak  8: Valg til styret
Valgkomiteens innstilling for valg til styret vil fremlegges i møtet:
Styret har sett slik ut i 2017:
Birte Runde, Anne Dalen, Karitha Indine Kjeldsen, Kristina Jørgensen, Ole A. Bachke, Lisbeth Iversen, Bjørn Fiskvatn, Benjamin Pyke Lindtveit, Kunalaln Kanagaratnam, Ine Larsen, Simen Svanevik Bendiksen, Ingrid Narjord Dose, Mats Aronsen, Cato Litangen.

Karitha Indine Kjeldsen, Kristina Jørgensen, Mats Aronsen, Anne Dalen, Birte Runde og Cato Litangen er på valg dette året.
Benjamin Pyke Lindtveit , Lisbeth Iversen og Ine Larsen har trukket seg fra styret.
Ingrid Narjord Dose har ikke møtt.

Det betyr at de sittende 5 styremedlemmene vil kunne suppleres etter innstilling fra valgkomiteen.

Sak 9: Valg av valgkomité og revisor
Forslag til valgkomité fremlegges i møtet