Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Foreningsnytt

Valgkomiteens innstilling for styrevalget 2018

C Litangen

Blir sittende, ikke på valg:
Ole Bachke
Kunalan Kanagaratnam
Simen S Bendiksen
Bjørn Fiskvatn

Stiller til valg for ny periode (2 år):
Anne Dalen
Karitha I Kjeldsen
Kristina Jørgensen, innstilles som leder
Mats Aronsen
Cato Litangen

Stiller til nyvalg (2 år):
Kristina Daland
Martin Woll Godal
Mirjam Raen Thomassen
Oda Engelbrektson
Yngve Knausgård

Så har vi jo erfart at benkeforslag kan inntreffe. Men dette tror vi uansett blir et flott og godt styre, dersom årsmøtet velger å følge valgkomiteens innstillinger.

Med hilsen
Yvonne, Bård og Kristine