Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Kontakt med styret

Styret i Arendal Kulturforum

Styret i Arendal Kulturforum:

Ole A. Bachke (2017-18), Lisbeth Iversen (2017-18), Bjørn Fiskvatn (2017-18), Ine Larsen (2017-18), Benjamin Pyke-Lindtveit (2017-18), Kunalaln Kanagaratnam (2017-18), Simen Svanevik Bendiksen (2017-18), Ingrid Narjord Dose (2017-18), Karitha Indine Kjeldsen (2016-17), Kritina Jørgensen (2016-17), Birte Runde (2016-17), Cato Litangen (2016-17), Anne Dalen (2016-17) og Mats Aronsen (2016-17)

Valgkomité (2017-18):

Yvonne Hiis, Bård Torsteinsen, Kristine Norberg

Revisor (2017-18):

Anders Skog

Navn *
Navn